Ohtlike jäätmete kogumine

Koostöös kohalike omavalitsustega tegeleb OÜ Hiiu Autotrans kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumisega. Selleks on paigutatud valdadesse ohtlike jäätmete kogumiskonteinerid, kuhu on elanikel võimalik tasuta ära anda ohtlike jäätmeid. Kärdlas, Sõnajala 11H asub ohtlikke jäätmete vastuvõtupunkt. Tasuta saab üle anda kodumajapidamises tekkinud jäätmeid. Jäätmete üleandmisel pannakse kirja inimese nimi, jäätmete nimetus ja kogus.


Kogumispunktid asuvad:

•            Kärdlas, Sõnajala 11H (katastritunnus 37101:010:0004) ja 11I (katastritunnus 37101:010:0240), vastuvõtt E–R kl 8.30–17, L–P eelneval kokkuleppel tel 520 3795.

•            SULETUD ALATES 15.05.2023 Käinas, Mäe plats 2 (katastritunnus 36802:002:0087), võti ja registreerimine Olerexi tanklas.

•            Suuremõisa jäätmepunktis (katastritunnus 63901:001:1128),  jäätmete üleandmine kokkuleppel tel 5382 0805.

•            Kõrgessaares, Jäätme kinnistu (katastritunnus 20501:001:0878), töötaja kohapeal teisipäeviti 12.00-13.00 , muul ajal jäätmete üleandmine kokkuleppel tel 5026190, 53324637.

•            Emmastes Ollimal (katastritunnus 17501:004:0267), jäätmete üleandmine kokkuleppel tel 5037656.

•            Hiiumaa jäätmejaamas, Ristivälja külas (katastritunnus 36802:001:0426), vastuvõtt jäätmejaama lahtiolekuaegadel, tel  5347 1741.

 

Ettevõtetelt ohtlike jäätmete vastuvõtmine toimub ohtlike jäätmete punktis aadressil Sõnajala 11 H, Kärdla.

Eelnevalt informeerida telefonil 520 3795,  e – mail inna@hiiuauto.ee  

Vastavalt jäätmeseadusele peavad juriidilised isikud andma oma ohtlikud jäätmed üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele ohtlike jäätmete saatekirja alusel.