Ohtlike jäätmete kogumine

Alates 01.01.2024 Hiiu Autotrans OÜ ei tegele ohtlike jäätmete vastuvõtuga

Alates 01.01.2024 korraldab ohtlike jäätmete vastuvõttu kohalik omavalitsus Hiiumaa Jäätmejaama kaudu

Vastavalt jäätmeseadusele peavad juriidilised isikud andma oma ohtlikud jäätmed üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele ohtlike jäätmete saatekirja alusel.