OÜ HIIU AUTOTRANS on asutatud 1998. aastal.

Aitame sind Hiiumaa ja mandri vahelisel kaubaveol! 

Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on transportteenuste osutamine üle kolmekümne veokiga. Klientideks on põhiliselt Eestis registreeritud ettevõtted, sh. ka suurte Skandinaavia kontsernide tütarettevõtted.  Teenindame Hiiu maakonna ettevõtteid, vedades kaupu üle Hiiumaa, sealhulgas väikepakke.

Hoiame sinu kauba turvaliselt oma laos Kärdlas.  Komplekteerime kauba vastavalt kliendi soovile.  

2000. aastast teostame sõidukite ja veoautode remonti ja hooldust. Remonditöökoda asub Sõnajala 11H, Kärdla.

Võtame vastu autoromusid ja väljastame lammutustõendi.

2003. aastal alustasime jäätmekäitlusega. Jäätmekäitluse teenust pakume Hiiu maakonnas. Tegeleme prügiveoga, pakendi kogumisega, vedelate jäätmete veoga, ohtlike jäätmete kogumise, pakendamise ja väljaveoga, elektroonikaromude kogumisega.

2005. aastast kaevandame liiva Malvaste karjääris Hiiu maakonnas.

2008. aastast teostame tehnoülevaatust kõikidele sõidukikategooriatele Sõnajala 11B, Kärdla. Võimalus teostada ülevaatuseelset kontrolli ja -diagnostikat.